Địa chỉ gửi thư

301 Evergreen Drive, Suite 100

Bozeman, Montana 59715


Điện thoại 

406.284.2160

Thư điện tử:

contact@ aimmontessori.org

Giờ hành chính:

9:00 sáng - 5:00 chiều MST

"Đứa trẻ là người xây dựng tinh thần của nhân loại, và những trở ngại cho sự phát triển tự do của nó là những viên đá trên bức tường mà linh hồn của con người đã bị giam cầm."

- Maria Montessori