Phát triển chuyên môn Montessori

Nâng cao kỹ năng của bạn và đáp ứng các yêu cầu cấp phép của tiểu bang.

Không bao giờ ngừng học hỏi.

"Tất cả những người đạt thành tích hàng đầu mà tôi biết đều là những người học hỏi suốt đời. Tìm kiếm các kỹ năng, hiểu biết và ý tưởng mới. Nếu họ không học hỏi, họ sẽ không phát triển và không hướng tới sự xuất sắc."  - Denis Waitley


Chúng tôi cung cấp 20 khóa học phát triển chuyên môn Montessori, hơn 75 hội thảo trên web được ghi lại và 380 video trình diễn.  Danh sách các tài nguyên phát triển chuyên nghiệp của chúng tôi là 100% trực tuyến để cho phép bạn di chuyển theo tốc độ của riêng bạn và làm việc từ bất cứ đâu.


Sản phẩm mới: Thư viện mục tiêu

Chúng tôi tận tâm chia sẻ cái nhìn sâu sắc và kiến thức của Montessori thông qua kinh nghiệm kết hợp của các diễn giả của chúng tôi. Mua quyền truy cập vào Thư viện Hội thảo, Thư viện Bài học Video Tiểu học hoặc Thư viện Bài học Video Mầm non

Tìm hiểu thêm >


Các khóa học có sẵn

Các khóa học bắt đầu vào ngày 1 hàng tháng để bạn có thể chọn ngày bắt đầu phù hợp với nhu cầu của mình. Nội dung thưởng ngay lập tức có sẵn cho tất cả các khóa học.


"Đứa trẻ đi từng chút một từ vô thức đến ý thức, luôn bước đi trên những con đường của niềm vui và tình yêu."

- Maria Montessori