Điều khoản dịch vụ cho Authentic Institute of Montessori

Cập nhật lần cuối: [Chèn ngày cập nhật cuối cùng]_

Chấp nhận các điều khoản

Viện Montessori đích thực ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") cung cấp dịch vụ của mình cho bạn, tuân theo các Điều khoản Dịch vụ sau đây ("ĐKDV"), có thể được chúng tôi cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bằng cách truy cập và sử dụng bất kỳ phần nào của [Chèn địa chỉ website] ("Trang Web") hoặc các dịch vụ được cung cấp trong đó, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi ĐKDV.

 Mô tả dịch vụ

 Viện Montessori đích thực cung cấp nhiều dịch vụ và tài nguyên giáo dục, bao gồm nhưng không giới hạn, chương trình giáo dục, dịch vụ giảng dạy và tài liệu giáo dục ("Dịch vụ"). Trừ khi có quy định rõ ràng khác, bất kỳ tính năng mới nào nâng cao Dịch Vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo ĐKDV.

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, trong đó nêu rõ cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của quý khách, có sẵn tại aimmontessori.org/privacy-policy và được kết hợp bằng cách tham chiếu vào ĐKDV này.

Nghĩa vụ đăng ký

 Khi xem xét việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn tuyên bố rằng bạn đủ tuổi hợp pháp để hình thành hợp đồng ràng buộc và không phải là người bị cấm nhận dịch vụ theo luật pháp Hoa Kỳ hoặc khu vực tài phán hiện hành khác.

 Tiến hành

 Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

  1. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
  2. Tải lên, đăng, gửi email, truyền tải hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, tra tấn, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù hận hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc phản cảm;
  3. Làm hại trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào;
  4. Vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế.

 

Nội dung

Bạn hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc các tài liệu khác ("Nội dung"), dù được đăng công khai hay truyền tải riêng tư, đều là trách nhiệm duy nhất của người mà Nội dung đó bắt nguồn.

 Chấm dứt

Bạn đồng ý rằng Viện Montessori đích thực có thể, trong một số trường hợp nhất định và không cần thông báo trước, ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Lý do cho việc chấm dứt đó sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các vi phạm hoặc vi phạm ĐKDV hoặc các thỏa thuận hoặc hướng dẫn được kết hợp khác.

 Liên kết

Dịch vụ có thể cung cấp, hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp, các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên World Wide Web khác. Bởi vì Viện Montessori đích thực không kiểm soát các trang web và tài nguyên đó, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài đó.

 Tuyên bố từ chối bảo đảm

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "NGUYÊN TRẠNG" và "NHƯ CÓ SẴN".

 Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Viện Montessori đích thực sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc cảnh cáo.

 Loại trừ và giới hạn

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả. Theo đó, một số hạn chế trên của phần 9 và 10 có thể không áp dụng cho bạn.

 Thông tin chung

 ĐKDV cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Viện Montessori đích thực và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ, thay thế mọi thỏa thuận trước đó giữa bạn và Viện Montessori đích thực.

 Vi phạm

Vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm ĐKDV nào cho nhóm Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi.

Thông tin liên lạc

 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:


Qua email: contact@aimmontessori.org

Bằng số điện thoại: 406.284.2160

Qua thư: 301 Evergreen Drive Suite 100 Bozeman, MT 59715